Äkillinen henkilövaihdos tai tuleva perhevapaa voi aiheuttaa tarpeen saada yritykseen HR-päällikön sijainen.

HR-päällikön tehtävänä on toimia yhteistyössä yrityksen esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa ja varmistaa omalla osaamisellaan, että HR-toiminta, -prosessit ja -kehitys jatkuvat sovitulla tavalla.

HR-kehitystyö voi jäädä resurssi- tai aikapulan takia tekemättä.

Työsuhteen elinkaareen liittyy monia eri vaiheita aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Kokenut HR-asiantuntija huolehtii ammattitaidolla mm. organisaation muutos- ja kehitysvaiheista ja HR-käytäntöjen uudistamisesta.

HR-tehtäviä kyllä olisi, mutta kasvuyrityksessä ei välttämättä riitä kokopäiväiselle resurssille töitä.

Kasvuyrityksessä HR:n tehtävänä on rakentaa selkeä ja tavoitteellinen peruskivijalka. Yritykseen on myös rekrytoitava ammattitaitoisia osaajia sen eri kasvuvaiheessa.

Lisää käytännönläheistä tietoa ja valmennusta HR- ja muutosjohtamisesta.

Esimiehen tehtävänä on johtaa ja tukea ihmisiä. Hän itsekin tarvitsee aika ajoin tukea arjen esimiestyön hoitamisessa, suunnan näyttämisessä sekä luottamuksen rakentamisessa. Tämä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, kun organisaatio käynnistää yt- tai muita muutosprojekteja.

Apua ja vahvistusta HR-ongelman ratkaisemisessa.

Esimiehelle tulee vaatimuksia ja tavoitteita sekä ylhäältä että alhaalta. Haasteita voivat olla tuleva yt-prosessi, ongelma- tai konfliktitilanne työyhteisössä, varoituksen antaminen tai keskustelu henkilön sairauspoissaoloista.

Osaava HR-asiantuntija kuuntelee aktiivisesti, esittää oikeita kysymyksiä ja tuntee lain vaatimukset. Ratkaisu ongelmatilanteeseen voi löytyä keskustelun jälkeen hyvinkin helposti.

Thomas-fil

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com