REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki (523/1999) 10 § Laadittu 16.1.2017:

Rekisterinpitäjä:

HR Tekoja Oy, Arlandankuja 19, 04360 Tuusula
Y-tunnus: 2800361-7
Puh: +358 40-865 0545 1.

1. Rekisterin tietosisältö ja –lähteet

Rekisteri sisältää mm. sähköpostista kerättyjä nimi- ja yhteystietoja sekä yleisistä tietolähteistä saatuja tietoja.
Asiakkaiden yhteystietoja kerätään mm. palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjotun palvelun tuottamiseen sekä mainontaan ja/tai suoramarkkinointiin verkkopalveluissa.

3. Tietojen luovutukset, suojauksen periaatteet ja poistaminen

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- ja rikosasioissa. Asiakastiedot voidaan poistaa erikseen pyydettäessä tai asiakassuhteen päättyessä.

4. Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com